טרופותי-ת.אורנה פורת

מתי והיכן

חיפה-בית אבא חושי
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 31 יולי
17:30