טרופותי-ת.אורנה פורת

מתי והיכן

קריות-בית נגלר
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 24 יולי
17:30
חיפה-בית אבא חושי
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 31 יולי
17:30